Pensioenadvisering en -ondersteuning aan ondernemingsraden

 

Captat is een pensioenadvieskantoor dat gespecialiseerd is in de advisering en ondersteuning van ondernemingsraden. 

De pensioenregeling is naast het salaris vaak de belangrijkste financiële arbeidsvoorwaarde. Niet voor niets dat de ondernemingsraad een belangrijke rol heeft in de totstandkoming of de wijziging van de pensioenregeling. Daarmee rust er een zware verantwoordelijkheid op de schouders van de ondernemingsraad. Maar pensioen is een ingewikkeld onderwerp. Niet alleen alle juridische regels maken het complex, ook de juiste interpretatie van de cijfers en de berekeningen zijn vaak geen alledaagse kost voor de OR-leden. Gelukkig heeft de ondernemingsraad wettelijk recht op een eigen adviseur, die voor de belangen van de ondernemingsraad en van de medewerkers opkomt.

Om als ondernemingsraad je rol rondom pensioenregelingen goed te kunnen vervullen moet je – in ieder geval op hoofdlijnen – op de hoogte zijn van de relevante wet- en regelgeving. En die is vooral nu enorm in beweging. Op 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen ingegaan: een fundamentele wijziging van ons pensioenstelsel in Nederland. Met als gevolg dat alle pensioenregelingen in Nederland aangepast moeten worden. Deze klus moet uiterlijk eind 2027 zijn afgerond. Dat lijkt nog ver weg, maar de ondernemingsraad moet nu al in actie komen!

Captat staat graag naast de ondernemingsraad. Of dat nu voor een basiscursus pensioen is, een verdieping over het nieuwe pensioenstelsel, het mede of namens de ondernemingsraad onderhandelen met de werkgever, het beoordelen van een instemmingsverzoek tot wijzigen van de pensioenregeling of het opstellen van advies- of instemmingsbrieven: we hebben de ervaring en we doen het graag!

De kracht van Captat is dat we de ingewikkelde pensioenmaterie begrijpelijk maken voor de ondernemingsraad. Zodat die weloverwogen een beslissing kan nemen. We zijn gemakkelijk bereikbaar, flexibel, creatief en kunnen snel en adequaat reageren.

Pensioenjuridische consultancy

Pensioenopleidingen en -trainingen

Bij pensioenjuridische vraagstukken kiest Captat voor een praktische resultaatgerichte aanpak. 

Naast de consument maken ook advocaten, juristen en rechtsbijstandverzekeraars gebruik van de kennis en ervaring van de consultants van Captat. Onze jarenlange ervaring met pensioenregelingen maakt dat we veel uiteenlopende situaties gezien en beoordeeld hebben. Met deze ervaring zoeken we een snelle en praktische oplossing, waarbij we creativiteit en out-of-the-box-denken niet uit de weg gaan.

Captat verzorgt pensioenopleidingen en -trainingen voor ondernemingsraden, hrm- en pz-medewerkers en voor collega (pensioen)adviseurs.

We vinden het belangrijk dat je de kennis van onze opleidingen en trainingen meteen in de praktijk kunt toepassen. Naast de inhoudelijke kennis werken we daarom met veel praktijkvoorbeelden. Zo is voor ondernemingsraden en HRM- en PZ-medewerkers de eigen pensioenregeling van het bedrijf altijd onderdeel van de training.

Martijn Visser

Registerpensioenadviseur

Als senior pensioenconsultant heeft Martijn Visser meer dan 25 jaar zowel werkgevers als ondernemingsraden geadviseerd over pensioenregelingen, bij allerlei soorten bedrijven en organisaties in verschillende branches. Daarnaast doen ook accountants, advocaten en juristen veelvuldig een beroep op zijn kennis en ervaring.

Martijn is oplossingsgericht, creatief, een tikkeltje eigenwijs, maar zet altijd het belang van zijn klant op de allereerste plaats.

Sinds zomer 2023 werkt Martijn als zelfstandig en onafhankelijk pensioenconsultant.

Collegiale samenwerking

 

Captat werkt collegiaal samen met Eric Bolt van PrettigPensioen. Eric is al vele jaren een gewaardeerde adviseur van zowel werkgevers als ondernemingsraden.

Bart de Witte van Pensolucid Consulting heeft veel ervaring met Engelstalige adviestrajecten, zowel voor werkgevers als voor ondernemingsraden. Bart wordt hiervoor ook ingezet namens Captat.

Contact met Captat